Политика за приватност

Ви благодариме што го  посетивте Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден (“ние”, “нашите” или “нас”). Оваа Политика за  приватност е дизајнирана за да Ви помогне да разберете како ги собираме, користиме, откриваме и чуваме Вашите лични информации. Со пристапување или користење на нашите услуги, се согласувате со условите на оваа Политика за приватност.

1. Информации кои ги собираме
Можеме да собираме лични информации кои ги обезбедуваме директно на Вас при интеракција со нашата веб-страница, производите или услугите. Оваа информација може да вклучува, но не е ограничена на:

 • Контакт информации: Вашето име, е-поштена адреса, поштенска адреса и телефонски број.
 • Информации за профил: кориснички имиња, лозинки и други податоци за пристап кои ги користите за пристап до нашите услуги.
 • Комуникации: сите информации кои ни ги обезбедувате при контакт со нас или учество во анкети, промоции или настани.
 • Информации за користење: информации за начинот на користење на нашата веб-страница, производите и услугите, вклучувајќи IP адреси, тип на пребарувач, оперативен систем и други детали за користењето.

2. Користење на информации
Можеме да ги користиме информациите кои ги собираме за различни цели, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на:

 • Обезбедување и подобрување на услугите: за испорака на производите и услугите што ги барате и за подобрување на Вашето целокупно искуство со нас.
 • Комуникација: за одговарање на Вашите прашања, обезбедување на поддршка на клиентите и испраќање на важни информации или промотивни материјали.
 • Анализирање: за анализа на користењето на веб-страницата, трендовите и предизвиците за подобрување на нашите понуди и маркетиншки стратегии.
 • Правна усогласеност: за спроведување на применливите закони, регулативи и правни процеси.
 • Заштита: за заштита на нашите права, приватност, безбедност или имот и на оние на нашите клиенти и јавноста.

3. Откривање на информации
Можеме да ги споделуваме Вашите лични информации во следниве случаи:

 • Со даватели на услуги: можеме да ги споделиме информациите со доверливи даватели на услуги кои ни помагаат во водењето на нашиот бизнис и обезбедување на услуги кон Вас. Овие даватели имаат задача да ги задржат Вашите информации во тајност и да ги користат исклучиво за целите на обезбедување на нивните услуги.
 • Законски барања: можеме да откриеме информации кога е потребно според закон, судска наредба или друг правен процес или за да ги спроведеме и заштитиме нашите законски права.
 • Со Ваша согласност: можеме да ги споделиме Вашите информации со Ваша согласност или како што е опишано во моментот на собирањето на податоците.

4. Сигурност на податоците
Превземаме строги мерки за заштита на Вашите лични информации од неовластен пристап, откривање, промена или уништување. Секако, ниту еден метод за пренос на податоци преку интернет или електронско складиштење не е 100% безбеден и не можеме да гарантираме апсолутна безбедност.

5. Ваши права и можности
Имате одредени права односно Вашите лични информации, вклучувајќи го и правото на пристап, да ги ажурирате и бришете Вашите податоци. Исто така, може да имате право да се повлечете од одредени активности за процесирање на Вашите податоци. За да ги искористите овие права или за сите прашања поврзани со приватноста, контактирајте нe` на: info@cargomax.com.mk

6. Врски и услуги на трети лица
Нашиот веб-сајт може да содржи врски до веб-страници или услуги на трети лица кои не се обработуваат или контролираат од нас. Оваа Политика за приватност не се однесува на таквите платформи на трети лица и не носиме одговорност за нивната содржина или нивните практики за приватност. Ве поттикнуваме да ги прегледате политиките за приватност на тие веб-страници или услуги на трети лица.

7.Промени во оваа Политика за приватност
Можеме да ја ажурираме оваа Политика за приватност од време на време за да ги прикажеме промените во нашите практики или за други оперативни, законски или регулаторни причини. Ќе обезбедиме известување за секоја суштинска промена со објавување на ажурираната политика на нашата веб-страница заедно со датата на важност на промените.

8. Контактирајте нè
Ако имате било какви прашања, притесни или барања поврзани со оваа Политика за приватност или со ракувањето со Вашите лични информации, контактирајте нè на: info@cargomax.com.mk

Дата на важност: 01.05.2023