Визија, мисија и стратегија

Во Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден нè поттикнува неуморното стремење кон обезбедување на трајна вредност кон нашите клиенти, вработени и партнери. Нашите вредности се основа на нашето претпријатие, преиспитувајќи ги нашите одлуки, поттикнувајќи иновација и дефинирајќи го нашиот културен идентитет. Како резултат, се стремиме да го постигнеме следново:

1. Ориентираност кон клиентот: приоритет ни се потребите на нашите клиенти и се обидуваме да ги надминеме нивните очекувања при секоја интеракција. Со максимално вложување кон нивните потреби и барања, развиваме персонализирани решенија кои ги им го олеснуваат деловното работење и им овозможуваат успешен бизнис.

2. Извонредност во квалитетот: поставуваме високи стандарди за себе, непрестајно стремејќи се кон исполнителност во секој аспект на нашето делување. Од нашите производи и услуги до поддршката кон клиентите, се придржуваме до квалитетот како неотстаплив аспект на нашето претпријатие.

3. Интегритет и транспарентост: интегритетот е основа на нашите врски со клиентите, партнерите и вработените. Нашето делување се одликува со чесност, транспарентност и етичко постапување со што се придобива доверба и почит од сите заинтересирани страни.

4. Иновации и прилагодливост: ја доживуваме потребата од промена како можност за раст и напредок. Со негување на културата на иновации и агилност, непрекинато бараме нови начини за подобрување на нашите понуди и приспособување на променливите пазарски услови.

5. Одговорност кон нашите вработени: нашиот успех се должи на нашиот посветен и обучен тим. Инвестираме во нашите вработени, овозможувајќи им професионално да се развиваат и со тоа значително да допринесуваат кон визијата на компанијата.

6. Одржливост и социјална одговорност: посветени сме кон остварување на позитивно влијание врз општеството и околината. Нашите бизнис практики се основани на одржливост и социјална одговорност со цел создавање на подобра иднина за сите.

7. Соработка и партнерство: Веруваме во силата на соработката и синергијата што истата ја носи. Со градење на силни партнерства ги зголемуваме нашите можности и обезбедуваме комплетни решенија за нашите клиенти.

8. Континуирано подобрување: задоволство е да се биде дел од нашето претпријатие. Поттикнуваме култура на континуирано подобрување, ја негуваме средината кон учење и осознавање на нови нешта кои ја поттикнуваат повратната информација, а со самото тоа се поттикнува растот и развојот на нашата компанија и бизнис средината во која сите ние делуваме.

ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Ве молиме да ни ги дадете вашите податоци подолу за да дознаете повеќе. Еден од нашите специјалисти ќе ве контактира наскоро

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
Обработка на моите податоци од Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден со помош на автоматизирани или електронски средства+ вклучително и преку пошта или е-пошта, телефон (на пр. автоматизирани телефонски повици, SMS, MMS, факс) и кои било други (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги.

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Пренесување на моите податоци до Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден+и нивна обработка со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги или вршење истражувања на пазарот.

Полињата означени со * се задолжителни!