Range 2024

Откријте ја новата палета на производи IVECO

КОНФИГУРАТОР Побарајте го вашето возило. Прилагодете го
IVECO BUSOFF ROAD

Лесен (3,5-5,5 t)

Среден (11.5-15.0 t)

Тежок (>=18 t)

КОНФИГУРАТОР Побарајте го вашето возило. Прилагодете го
ЛЕСЕН OFF ROAD

Тежок (>=16t)

КОНФИГУРАТОР Побарајте го вашето возило. Прилагодете го
ON ROAD

Среден (6.5-18.0 t)

Тежок (>=18 t)

КОНФИГУРАТОР Побарајте го вашето возило. Прилагодете го
ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Ве молиме да ни ги дадете вашите податоци подолу за да дознаете повеќе. Еден од нашите специјалисти ќе ве контактира наскоро

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
Обработка на моите податоци од Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден со помош на автоматизирани или електронски средства+ вклучително и преку пошта или е-пошта, телефон (на пр. автоматизирани телефонски повици, SMS, MMS, факс) и кои било други (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги.

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Пренесување на моите податоци до Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден +и нивна обработка со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги или вршење истражувања на пазарот.

Полињата означени со * се задолжителни!