Daily

Резервни делови
  • Резервни делови

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 120.000 (40.000 km/годишно), за DAILY дизел верзија, нарачано до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Тешки
  • Тешки

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 120.000 (40.000 km/годишно), за DAILY дизел верзија, нарачано до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Eurocargo
  • Eurocargo

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 120.000 (40.000 km/годишно), за DAILY дизел верзија, нарачано до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Daily
  • Daily

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 120.000 (40.000 km/годишно), за DAILY дизел верзија, нарачано до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Целосен опсег
  • Целосен опсег

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 120.000 (40.000 km/годишно), за DAILY дизел верзија, нарачано до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ