Тешки

Резервни делови
  • Резервни делови

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 390 000 км (130.000 км/годишно), за влекач IVECO S-WAY, дизел верзија нарачан до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Тешки
  • Тешки

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 390 000 км (130.000 км/годишно), за влекач IVECO S-WAY, дизел верзија нарачан до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Eurocargo
  • Eurocargo

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 390 000 км (130.000 км/годишно), за влекач IVECO S-WAY, дизел верзија нарачан до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Daily
  • Daily

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 390 000 км (130.000 км/годишно), за влекач IVECO S-WAY, дизел верзија нарачан до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Целосен опсег
  • Целосен опсег

3 години ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА* / ВОЗЕТЕ РЕЛАКСИРАНО И ШТЕДЕТЕ

*3 години или 390 000 км (130.000 км/годишно), за влекач IVECO S-WAY, дизел верзија нарачан до 30.09.2024 год. ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ