Системот за корпоративно управување IVECO

Управувањето со компанијата е конституирано врз принципите, институциите и механизмите кои ги регулираат правата и одговорностите на поединците кои го сочинуваат. IVECO S.p.A. Governance, компанија според италијанскиот закон, се заснова на следниве корпоративни тела: 

  • Состаноци на акционери
  • Одбор на директори
  • Законски ревизори
  • Надворешна ревизија

Управувањето со компанијата е завршено со усвојување на Кодекс на однесување на CNH Industrial и со воведување на принципи и процедури кои ги означуваат сите активности на различните корпоративни организациски и продуктивни единици.
Принципите и моралните и општествените вредности што ги следи IVECO S.p.A. се собрани во Индустрискиот кодекс на однесување на CNH.

ЛИНИЈА ЗА ПОМОШ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ

Ако станете свесни за околност или дејство што го прекршува или се чини дека го прекршува Кодексот на однесување на CNH Industrial, правилата на компанијата или важечките закони, можете да побарате упатства или да пријавите прекршување со помош на линијата за помош на CNH за индустриска усогласеност.

Линијата за помош за усогласеност е достапна за сите директори, службеници и други вработени во нејзините подружници на IVECO S.p.A, како и на трети страни (како добавувачи и дилери). Линијата за помош за усогласеност е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата и е управувана од независен, трет добавувач и дизајнирана да ја заштити вашата доверливост.

ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ
Ве молиме да ни ги дадете вашите податоци подолу за да дознаете повеќе. Еден од нашите специјалисти ќе ве контактира наскоро

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
Обработка на моите податоци од Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден со помош на автоматизирани или електронски средства+ вклучително и преку пошта или е-пошта, телефон (на пр. автоматизирани телефонски повици, SMS, MMS, факс) и кои било други (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги.

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Пренесување на моите податоци до Каргомакс Дооел Миладиновци Илинден +и нивна обработка со цел испраќање комерцијална комуникација како и рекламирање на производи и услуги или вршење истражувања на пазарот.

Полињата означени со * се задолжителни!